‘02

 

 

Arbetsform

Vogel5 erbjuder affärskonsultation gällande samtliga delar av verksamhetens förändringsprocesser, som uppstår kring lokalanpassningar och uppdrag  som leder till omlokalisering och företagsflytt.

 

  * Nulägesanalys

  * Resurshantering

  * Work-shops

  * Tids- & händelsescheman

  * Utförande/genomförande/handhavande

  * Lokalsökningar och anpassningar

  * Hyresförhandlingar 

  * Säkerhetslösningar

  * Flyttuppdrag

 

 

Ett brett utbud av nya kontakter, mixat med redan tidigare etablerade samarbetspartners, kommer att ingå i det nätverk som erbjuds.

 

Välkomna! Sidan är under uppbyggnad.

 

 

 

Vogel5