‘02

 

 

Back on track

 

Vogel5 öppnade sina tjänsteportar årsskiftet 2002/2003.

Staffan Vogel har sedan dess varit verksam inom olika företag och arbetsformer, "strictly B2B", både som Vogel5 och som anställd affärskonsult.

 

Vogel5 öppnar nu upp sin nya plattform, och kommer att - likt ett moget vin - utvecklat och etablerat, arbeta vidare med affärsskapande funktioner inom försäljning, lokal- och funktionsprocesser och ett ständigt sökande efter ytterligare vildmarksupplevelser och äventyr. 

 

 

Ett brett utbud av nya kontakter, mixat med redan tidigare etablerade samarbetspartners, kommer att ingå i det nätverk som erbjuds.

 

Välkomna! Sidan är under uppbyggnad.

 

 

 

Vogel5